Om oss

Genius Uppsala är en ideell förening som har till ändamål att öka medvetenheten kring jämställdhet och genusfrågor vid Uppsala universitet med avseende på forskning-, naturvetenskap- och teknologstuderande. Med utbildning, diskussion, evenemang, workshops, samt samarbeten med övriga föreningar både vid Uppsala universitet men även andra lärosäten i Sverige med mera för att kunna motverka diskriminering och exkludering.

————————–

Genius Uppsala is a non-profit organization whose purpose is to raise awareness of gender equality and gender issues at Uppsala University in reference of research, natural science and technology students. With education, discussion, events, workshops, and collaborations with other associations both at Uppsala University but also other universities in Sweden and more to counteract discrimination and exclusion.